Home   |  Wie zijn we en wat doen we   |  Boeken   |  Het tijdschrift 40-45 Toen & Nu   |  Contact
    Boeken

English


  
Print  
 

Een veldgraf op Moscowa, begraafplaats in Arnhem
Verhalen van 62 geallieerde militairen die stierven tijdens de Slag om Arnhem september 1944

Dit boek vertelt het verhaal van 62 geallieerde militairen die tijdens de Slag om Arnhem het leven verloren en een tijdelijke rustplaats kregen in een massagraf op begraafplaats Moscowa in Arnhem. Sommigen van hen stierven meteen, getroffen door een kogel of een granaatscherf, anderen overleden later aan verwondingen. De oudste was zevenendertig en de jongsten waren negentien jaar. De meesten waren vrijgezel. Een paar hadden verkering. Van de achtentwintig getrouwde militairen waren er tien vader. Wie waren deze soldaten? Hoe zag hun leven eruit voor 1944? Uit wat voor gezinnen kwamen zij? Wat deden hun ouders voor de kost? Was er wel een vader in hun leven? Welke scholen bezochten ze in hun jeugd en tienerjaren? Hadden ze een baan voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak?
Deze en andere vragen waren aanleiding tot het samenstellen van dit boek. Door middel van uiteenlopend onderzoek is getracht de gezinssituaties van de afzonderlijke militairen te reconstrueren. Met behulp van documenten, brieven, krantenartikelen, foto’s en familieanekdotes is een biografische schets van de tweeënzestig mannen ontstaan. Het boek onthult veel foto’s van soldaten die tot nu toe nergens anders zijn gepubliceerd.
(270 pagina’s, ruim 500 illustraties, gebonden, ISBN 978 907 098 7084)

Prijs NL 45,- | BE 52,- | Bestelcode AA24
 
 

NIEUW
Himmlers kinderen - Lebensborn en de rassenpolitiek
Heinrich Himmler wilde zijn gedroomde toekomstige Groot-Germaanse rijk met ‘raskundig waardevolle’ mensen bevolken. Voor dat doel moesten miljoenen mensen worden verdreven of vermoord en zoveel mogelijk ‘Germanen’ op het territorium van het nieuwe rijk bijeen worden gebracht. Kinderen speelden een hoofdrol in de plannen van de Reichsführer-SS. Daarom richtte hij de organisatie Lebensborn op, die kraamklinieken exploiteerde voor geselecteerde zwangere vrouwen met de gewenste ‘raskundige’ kenmerken. De organisatie was actief in het Duitse rijk en de bezette West-Europese landen en werd ingeschakeld bij het ontvoeren van ‘Arische’ kinderen uit Oost- en Midden-Europa.
Lebensborn viel rechtstreeks onder de persoonlijke staf van Himmler. De Reichsführer-SS was geobsedeerd door raskundige zuiverheid en geboortecijfers en daarom was Lebensborn zijn favoriete project. De organisatie moest hem de ‘nieuwe adel’ leveren om het komende Groot-Germaanse rijk te leiden. Nooit eerder werden het ontstaan, de ontwikkeling en de activiteiten van Lebensborn zo uitvoerig beschreven. Dit boek is bovendien onmisbaar voor iedereen die inzicht wil krijgen in de motieven en handelwijze van de nazitop en zijn volgelingen, zowel voor als tijdens de Tweede Wereldoorlog (c. 288 pagina’s, c.180 illustraties, gebonden, ISBN 9789070987121)

Prijs NL 37,50 | BE 42,50 | Bestelcode AA23
 
 

 
Oosterbeek-Arnhem 1944 Toen & Nu Dit boek toont en vertelt het verhaal van het meest gewaagde onderdeel van operatie Market-Garden: de landing van de 1st Airborne Division ten westen van Arnhem om de bruggen over de Rijn te veroveren. De operatie verliep niet volgens plan en de Britten moesten al snel in de verdediging. Nadat eerst het gebied rond de Arnhemse verkeersbrug weer in Duitse handen was gevallen, volgde een dagenlange belegering van het restant van de luchtlandingstroepen in Oosterbeek.
Deze uitgave brengt de strijd met originele foto’s uit de oorlog in beeld, in combinatie met opnames die locaties tonen zoals ze er nu uit zien. Daardoor kan men zich beter in de historische gebeurtenissen verplaatsen en biedt dit boek een extra dimensie bij een bezoek aan het voormalige strijdterrein. Als toegift is een geïllustreerde wandelroute langs de Britse perimeter opgenomen. (Gebonden, 196 pagina’s, ruim 480 zwartwit- en kleurenillustraties, ISBN 9789070987077)
Prijs NL 34,75 | BE 39,75 | Bestelcode BB22
 
De leeuwen van Carentan, Fallschirmjäger-Regiment 6, 1943-1945
Het Fallschirmjäger-Regiment 6 behoorde tot de bekendste en meest gerespecteerde Duitse eenheden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze elite-eenheid speelde een belangrijke rol bij de bezetting van Rome, bij de strijd tegen de Amerikanen vanaf de vroege uren op D-Day (waar ze de bijnaam ‘de leeuwen van Carentan’ kregen) en het afstoppen van de Geallieerde opmars in de Belgisch-Nederlandse grensstreek en zuid Nederland in het najaar van 1944.
Voor Nederlandse en Belgische lezers is dit regiment daarom extra interessant, omdat de parachutisten van Major von der Heydte in september en oktober 1944 onder andere in Beringen, Leopoldsburg, Hechtel, Geel, Lommel en Postel in België vochten, en in Reusel, Bladel, Valkenswaard, Boxtel, Schijndel, Eerde, Veghel, Hoogerheide, Woensdrecht, Wouwse Plantage en Bergen op Zoom in Nederland. Hierbij wisten ze de opmars van Montgomery’s troepenmacht belangrijk te vertragen en grote Duitse eenheden de gelegenheid te geven aan omsingeling te ontsnappen. Het Fallschirmjäger-Regiment 6 leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de mislukking van operatie Market-Garden.
Het verhaal is voor het grootste deel gebaseerd op de persoonlijke herinneringen van de leden van dit regiment, die door auteur Volker Griesser uitvoerig werden geïnterviewd. Naast de persoonlijke getuigenissen werd deze publicatie samengesteld op basis van vele primaire bronnen: officiële korps-, divisie- en regimentsorders, gevechtsverslagen, oorlogsdagboeken, en vele eigentijdse geschriften zoals dagboeken en andere handgeschreven verslagen. De tekst wordt geïllustreerd door bijna 200 foto’s, waarvan er vele nog nooit eerder werden gepubliceerd.
(250 pagina’s, circa 200 illustraties (gebonden, met stofomslag, ISBN 978-90-70987-008)
Prijs NL 36,- | BE 41,- | Bestelcode AA21
 
 

Het Album van de Eerste Wereldoorlog
Wie slechts één boek over de Eerste Wereldoorlog wil lezen, doet er goed aan deze uitgave te nemen. Het vertelt in korte, heldere teksten het verhaal van de oorlog en brengt die daarnaast uitgebreid en op een unieke manier in beeld: aan de hand van 500 originele prentbriefkaarten worden alle belangrijke onderwerpen en krijgstonelen getoond. Hiermee wordt niet alleen de oorlog op een bijzondere manier in beeld gebracht en beschreven, maar ook inzicht verschaft in de denkwijze en leefwereld van de soldaten en het thuisfront.
Aan bod komen onder meer de deelnemende landen en hun legers, de oorlog aan de verschillende fronten, het dagelijks leven van de soldaten in en achter de loopgraven, oude en nieuwe wapens en afweermiddelen, vervoer- en communicatie, de strijd op de grond, op zee en in de lucht, propaganda en censuur, haat en liefde, humor en satire en de rol van de vrouw.
(200 pagina’s, 500 zwart-wit en kleurenillustraties, gebonden, ISBN 9789078521075)
Prijs NL 38,- | BE 43,- | Bestelcode GV01
 
Scherpschutter aan het Oostfront
De eerste uitgave van dit boek verscheen in 2000 in het Duits onder de titel Im Auge des Jägers. Inmiddels is het vele malen herdrukt en in tien verschillende talen uitgebracht. Dit boek is een zeldzaam verslag uit de eerste hand van een Duitse scherpschutter over de meedogenloze strijd aan het Oostfront en biedt een even afschrikwekkend als realistisch beeld van de praktijk van de oorlog.
Scherpschutter aan het Oostfront vertelt het verhaal van (Josef) Sepp Allerberger, die begin 1943 op 18-jarige leeftijd bij de bergtroepen wordt ingedeeld. Enkele maanden later is Allerberger machinegeweerschutter bij Gebirgsjäger-Regiment 144 van de 3. Gebirgsdivision en beleeft hij zijn vuurdoop in het Donets-bekken in Oekraïne, aan het zuidelijk deel van het Oostfront. Vanaf dat moment is hij soldaat in een eenheid die voortdurend op de terugtocht is, bijna onophoudelijk aangevallen en bestookt door het Rode Leger. Al snel heeft Allerberger in de gaten dat machinegeweerschutters maar heel kort te leven hebben, en met een buitgemaakt Russisch scherpschuttersgeweer besluit hij te proberen om scherpschutter te worden. Hij blijkt over de noodzakelijke capaciteiten én een onmisbare dosis geluk te beschikken en ontwikkelt zich tot één van de meest succesvolle scherpschutters van de Wehrmacht. Allerberger krijgt niet alleen verschillende hoge onderscheidingen, maar weet ook de oorlog te overleven. Het verslag van zijn ervaringen, in de laatste jaren van de 20e eeuw opgetekend door Albrecht Wacker, is een huiveringwekkend relaas van de werkelijkheid van de oorlog. Verschijningsdatum 20 april 2012.
(288 pagina’s, c.100 illustraties. ISBN 978-90-78521-00-6) Gebonden, met stofomslag.
Prijs NL 35,- | BE 40,- | Bestelcode AA20
 
Bayonets of the World. The Complete Edition. P. Kiesling
-672 pagina's
-ruim 1000 bajonetten
-herzien en uitgebreid
-alle originele tekeningen
-nieuwe tekeningen toegevoegd
-nieuwe informatie toegevoegd
-ingedeeld per land
-46 landen
-introduktie per land
-index op lengte
-index op merken
-gebonden en met stofomslag
-het ultieme standaardwerk!

Zojuist verschenen: de herziene, uitgebreide en complete uitgave van 's werelds standaardwerk over bajonetten. Na meer dan dertig jaar lang uitverkocht te zijn geweest is het meest complete boek over bajonetten opnieuw verkrijgbaar. In dit luxe uitgevoerde boek worden in zo'n 50 hoofstukken meer dan 1000 bajonetten afgebeeld en beschreven. Het bevat ruim 1200 gedetailleerde tekeningen, een index op lengte, merken en makers. Een prachtig verzorgd en onmisbaar naslagwerk voor elke geïnteresseerde en verzamelaar. (672 pagina's, c.1200 illustraties) ISBN 978-90-70987-05-3
Prijs NL 80,- | BE 85,- | Bestelcode EE47
 


De Propaganda Photo Serie
Deze unieke serie boeken is geheel gewijd aan de draagbare Duitse vuurwapens uit de Tweede Wereldoorlog. Elk deel bevat alle belangrijke informatie over de ontwikkeling, techniek, merken, experimenten, varianten, munitie en accessoires van een bepaald wapen. Het meest bijzondere aan deze reeks zijn echter de propagandafoto's: alle boeken tonen een speciale selectie van originele Duitse propagandafoto's, waarop de wapens tijdens het gebruik worden getoond.


 
Captured Arms (Beutewaffen). G. de Vries
Deel IX van de Propaganda Photo Series boek is de eerste publicatie waarin het gebruik van buitgemaakte draagbare wapens door het Duitse leger gedetailleerd wordt beschreven en afgebeeld en het belang van de wapenindustrie in de bezette landen wordt aangetoond: niet minder dan de helft van de 40 miljoen draagbare wapens die tijdens Tweede Wereldoorlog aan het Duitse leger, zijn hulptroepen, bondgenoten en de Volkssturm werden geleverd, was van buitenlandse oorsprong!
Na een inleiding over de methode waarmee het buitgemaakte materiaal werd gecatalogiseerd en ingedeeld (met het meest complete overzicht van de Kennblätter Fremden Geräts dat ooit werd gepubliceerd), volgt een twaalftal hoofdstukken waarin het gebruik van buitgemaakte wapens uit België, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannië, Italië, Joegoslavië, Nederland, Noorwegen, Polen, de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en de Verenigde Staten wordt afgebeeld en beschreven.
(152 pagina’s, c.150 illustraties)
ISBN 978-90-78521-06-8
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB18
 
The FG42 Fallschirmjägergewehr. G. de Vries
Deel 8 van de Propaganda Photo Series behandelt één van de zeldzaamste en tegelijk beroemdste Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog: het FG42 Fallschirmjägergewehr. Dit gloednieuwe boek is de eerste publicatie die een compleet, overzichtelijk en rijk geïllustreerd beeld verschaft van de ontwikkeling en het gebruik van dit haast mythische wapen. Naast de gedegen informatie met veel nieuwe gegevens biedt het boek tevens een groot aantal spectaculaire foto’s, die voor een groot deel nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Een verplicht en onmisbaar boek voor iedereen die in Duitse wapens is geïnteresseerd!
(152 pagina’s, c.200 illustraties). ISBN 978-90-78521-05-1
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB17
 
German Sniper Rifles. A. Wacker & G. de Vries
Deel 7 van de Propaganda Photo Series geeft een helder, gedetailleerd en zeer fraai geïllustreerd overzicht van alle Duitse scherpschuttersgeweren: vanaf de allereerste wapens uit de Eerste Wereldoorlog tot en met de half-automatische K43 met Zf 4 kijker uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Dit boek toont en beschrijft de montages en kijkers die gebruikt werden op de Zf-Karabiner Danzig, het Gewehr 98, de K98a, de K98b, de K98k, de FG42, het Sturmgewehr en de K43. Daarna volgt een fraaie selectie van 100 foto’s van de wapens in gebruik, voor een groot deel nog nooit eerder gepubliceerd. (152 pagina’s, ca. 200 illustraties. ISBN 978-90-78521-04-4)
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB16
 
The K98k Rifle. G. de Vries & B.J. Martens
Wie dacht dat alles over de K98k al gepubliceerd was, vergist zich! Dit boek bevat veel nieuwe informatie. Gedetailleerde beschrijving en foto's van K98k geluiddempers, de kromme loop, scherpschuttersgeweren en kijkers, K98k's met klapkolf en afneembare loop etc. In een apart hoofdstuk staan 100 van de meest bijzondere foto's, alle op groot formaat afgedrukt. (152 pagina's, ca 220 illustraties)
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB10
 
The MP38, 40, 40/1 and 41 Submachine Gun. G. de Vries & B.J. Martens. (uitverkocht)
Deel 2 in de Propaganda Photo Serie is nog spectaculairder dan deel 1. Het complete verhaal van de beroemdste Duitse pistoolmi¬trailleur ooit. Zeer veel nieuwe informatie, o.a. over de experimentele EMP36 en MP38(L), de waarheid over de mysterieuze MP41 en maar liefst 100 nooit eerder gepubliceerde originele actie-foto's uit de Tweede Wereldoorlog. (152 pagina's, ca 220 illustraties) ISBN 90-805583-2-X
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB11
 
The P08 Luger Pistol. B.J. Martens & G. de Vries (uitverkocht)
Deel 3 van de Propa¬ganda Photo Series. Een buitenge¬woon mooi geïllustreerd boek over de geschiedenis en het gebruik van het beroemdste pistool uit de geschiedenis, met een getailleerde beschrijving van alle modellen, munitie en accessoires en 100 originele W.O.II Duitse propa¬ganda-foto's met het wapen in gebruik. Een onmisbaar standaardwerk voor alle verzamelaars! (152 pagina's, ca 220 illustraties) ISBN 90-805583-5-4
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB12
 
The MKb42, MP43, MP44 and the Sturmgewehr 44. B.J. Martens & G. de Vries (uitverkocht)
Deel 4 van de Propaganda Photo Series is het allereerste boek dat volledig aan de 'moeder aller aanvalsgeweren' is gewijd: het Duitse Sturmgewehr, met zijn voorlo¬pers, varianten, munitie en accessoires. Deze publicatie bevat vele nieuwe feiten en zo'n 200 spectaculaire foto's, waarvan het overgrote deel nog nooit eerder werd gepubliceerd: van het Horn aanvalsgeweer, de Heine¬mann, Hunneshagen en Mauser half-automatische geweren, tot en met het Maschi¬nenpistole 45! Dit boek mag bij geen enkele verzamelaar ontbre¬ken (152 pagina's, ca. 200 illustraties). ISBN 90-805583-6-2
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB13
 
German Anti-Tank Weapons: Panzerbüchse, Panzerfaust and Panzerschreck. B.J. Martens & G. de Vries (uitverkocht)
Deel 5 van de Propaganda Photo Series is het allereerste boek dat een compleet overzicht biedt van alle Duitse draagbare anti-tank wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Behalve de Panzerfaust en Panzerschreck werd een hele serie anti-tankgeweren ontwikkeld, die alle worden beschreven en afgebeeld. Daarnaast aandacht voor een aantal zeldzame en experimentele wapens, waaronder de Fliegerfaust. Dit boek bevat veel nieuwe gegevens en natuurlijk een groot aantal nog nooit eerder gepubliceerde foto's, waarvan ruim 100 actiefoto's van de wapens in gebruik. (152 pagina's, ca. 200 illustraties). ISBN 90-805583-8-9
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB14
 
The MG34 Machinegun. G. de Vries
Deel 6 van de Propaganda Photo Series it is het eerste boek dat volledig gewijd is aan het belangrijkste Duitse machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog. De voorlopers, de ontwikkeling, het gebruik, de productie, de merken en de accessoires van de MG34 worden uitvoerig beschreven en tot in detail afgebeeld. Verder worden een aantal experimentele voorlopers en varianten van de MG34 afgebeeld en beschreven, waarover tot op heden nog geen foto's en gegevens over bekend waren. En, zoals in alle delen van de Propaganda Photo Series, een unieke selectie van 100, merendeels officiële en nooit eerder gepubliceerde Duitse propaganda foto's die de MG34 in het dagelijks gebruik tonen. (152 pagina's, ca. 200 illustraties). ISBN 978-90-78521-03-7
Prijs NL 30,- | BE 35,- | Bestelcode BB15
 
Hartmans' Dutch Gunmakers from the 15th to the 20th century. G. de Vries & B.J. Martens
Het meest complete overzichtswerk over Nederlandse wapenmakers en wapenfabrieken en hun produkten dat ooit is verschenen. Deze uitgave bevat de namen van alle tot nu toe bekende Nederlandse wapenmakers en producenten (bijna 1400!) van de 15e eeuw tot heden, ingedeeld per stad. Voorts is een uitgebreid overzicht opgenomen van merken op Nederlandse vuurwapens (zowel van wapenmakers als stads-, proef- en keurmerken), een biografische schets van C.A. Hartmans en belangrijkste artikelen. Dit Engelstalige boek is nagenoeg geheel in kleur uitgevoerd en bevat zo'n 600 illustraties, waarvan ongeveer 300 afbeeldingen van merken. Deze uitgave is hét naslagwerk over Nederlandse wapenmakers en mag bij geen enkele serieuze verzamelaar ontbreken. (466 pagina's, circa 600 illustraties.) ISBN 90-78521-02-3
Prijs NL 85,- | BE 90,- | Bestelcode BB08
 
The Visser Collection (Vol. I, Part IV) Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects. G. de Vries & B.J. Martens
Het allerlaatste deel van The Visser Collection: een prachtige, uitermate luxe uitgevoerde catalogus van de wapenverzameling van Henk L. Visser (1923 - 2006), die tot de allergrootste en belangrijkste ter wereld behoorde. In het 700 pagina's tellende catalogusdeel worden ruim 350 wapens en toebehoren afgebeeld en beschreven: vuurwapens, blanke wapens en toebehoren. Bijzonder is dat er voor het eerst een flink aantal percussie- en centraalvuurwapens wordt beschreven, waaronder vele Nederlandse militaire pistolen, revolvers en geweren. (848 pagina's, circa 2000 illustraties.) ISBN 90-78521-01-5 (ISBN-13: 978-90-78521-01-3)
Prijs NL 95,- | BE 100,- | Bestelcode CC22
 


De serie Nederlandse vuurwapens
Deze serie boeken bestaat uit vijf delen waarin alle draagbare vuurwapens van de Nederlandse strijdkrachten in de periode 1813 - 1942 worden beschreven, vanaf de vuursteen voorladers uit de vroege 19e eeuw via de Snider, Beaumont en Mannlicher tot en met de Johnson uit 1941. Tevens komen alle pistolen en revolvers aan bod, net als de machinegeweren, pistoolmitrailleurs, seinpistolen, handgranaten en bajonetten. Elk deel bevat een grote hoeveelheid afbeeldingen, foto's van de wapens in gebruik en een groot aantal kleurenfoto's van de munitie. Van de vijf verschenen delen zijn er nog vier verkrijgbaar: het boek KNIL en Militaire Luchtvaart 1897-1942 is uitverkocht.


 
Nederlandse vuurwapens 1813-1866. B.J. Martens & G. de Vries (uitverkocht)
Een compleet en rijk geïllustreerde beschrijving van alle Nederlandse (en veel Belgische!) vuursteen- en percussiewapens van de landmacht, marine en koloniale troepen. Inclusief merken, aantallen, fabrikanten, experimenten, munitie en bajonetten. Een onmisbaar standaardwerk voor alle verzamelaars! (280 pagina's, 420 foto's, deels in kleur) ISBN 90-805583-4-6
Prijs NL 50,- | BE 55,- | Bestelcode BB53
 
Nederlandse vuurwapens 1866-1895. B.J. Martens & G. de Vries (uitverkocht)
Het complete overzicht van alle ingevoerde en experimentele Beaumonts, Remingtons en Sniders bij de landmacht, marine en de koloniale troepen. Verder gedetailleerde beschrijvingen van de revolvers, mitrailleurs en munitie. Inclusief informatie over aantallen, merken en toebehoren. Een onmisbaar standaardwerk voor alle verzamelaars! (272 pagina's, 706 foto's, deels in kleur) ISBN 90-805583-3-8.
Prijs NL 50,- | BE 55,- | Bestelcode BB54
 
Nederlandse vuurwapens 1896-1942. Marine, Mariniers en MLD. G. de Vries & B.J. Martens (uitverkocht)
De draagbare vuurwa¬pens van de Koninklijke Marine, het Korps Mariniers en de Marinelucht-vaart¬dienst. Bevat techni¬sche en historische beschrijvingen en een grote hoeveel¬heid fraaie foto's uit de beschreven periode (224 pagina's, circa 500 kleuren- en zwart¬wit illustraties). ISBN 90-6707-448-9.
Prijs NL 50,- | BE 55,- | Bestelcode AA42
 
Nederlandse vuurwapens. Landmacht en Luchtvaartafdeling 1895-1940. G. de Vries & B.J. Martens (uitverkocht)
De ongewijzigde, originele herdruk van het eerste deel uit de serie Nederlandse vuurwapens, waarin alle draagbare vuurwapens van de Nederlandse Landmacht en de Luchtvaartafdeling van 1895 tot en met 1940 uitvoerig worden beschreven en afgebeeld (294 pagina’s , circa 300 illustraties) ISBN 90-805583-7.
Prijs NL 50,- | BE 55,- | Bestelcode CC65